TEXTOS Y MÁS · TÈSTI E DE CIÙ

portada / textos / tèsti e de ciù


Poesía genovesa · Poexia in zeneize

Siglo XIII · O Duxento

Anònimo zeneize (Luchetto) > LEER / LEZE


Siglo XVI · O Çinqueçento

B. Casero > LEER / LEZE


Siglo XVII · O Seiçento

G. G. Cavalli > LEER / LEZE


Siglo XX · O Neuveçento

C. Malinverni > LEER / LEZE

R. Giannoni > LEER / LEZE

S. Sileri > LEER / LEZE

A. Guasoni > LEER / LEZEArtículos, notas, etc. · Articoli e de ciù


// G. Chiabrera: Elogio al poeta G. G. Cavalli (1630)
> LEER / LEZE

// Ro stampao
a ri veri e boin zeneixi che lezeran (1772)
> LEER / LEZE

// S. Lusito:
E cadenn-e do Pòrto Pizan (2013)
> LEER / LEZE

// F. Bampi:
O fascismo e o zeneize (2013)
> LEER / LEZE

// A. Gazzano:
A Buenos Aires, pe conosce a Liguria e o zeneize (2013)
> LEER / LEZE

// A. Gazzano:
Energia braziliann-a a São Paulo (2014)
> LEER / LEZE

// A. Gazzano:
Tòcchi de paradizo a Rio de Janeiro (2014)
> LEER / LEZE

// Chucuito: en busca de los peruano-genoveses del Callao
Chucuito: in cerca dei peruviano-genovesi del Callao

> NOTA Y VIDEO / ARTICOLO E VIDEO: A. Gazzano, 2015

// Carloforte: alma ligur en Cerdeña
Carloforte: anima ligure in Sardegna

> LEER / LEZE: A. Gazzano, 2012 (PDF)
> AUDIO: RIMAS / FILASTROCCHE

// Bonifacio: enclave genovés en Córcega

Bonifacio: énclave genovese in Corsica

> LEER / LEZE: M. Bonetti, 2011

// Mónaco, más allá de las apariencias: el idioma ligur y los monegascos

Interviste nel Principato di Monaco: lingua ligure e tradizioni

> LEER / LEZE: M. Bonetti, 2009 / 2013

// Procesión y fiesta de la Virgen de Montallegro con ligures de Argentina
Procescion e festa da Madònna de Montalegro co-i liguri d'Argentinn-a
> LEER / LEZE

// La Génova del 1500 en los Museos Vaticanos
A Zena do Çinqueçento inti Muzei Vatichen

> LEER / LEZE

// Enseñar genovés: experiencias y guía de escritura
(Génova – Buenos Aires, 2014)
> PDF en castellano
Insegnare il genovese: esperienze e guida alla scrittura > PDF in italiano

 

 


Versiones en genovés · Verscioin zeneixi// Poexia castigiann-a: Romanso de l’inamoòu e a mòrte
> LEER / LEZE


// M. de Cervantes: L'inzegnozo hidalgo
Dòn Chisciòtte da Mancia
(primmo capitolo)
> LEER / LEZE

// W. Irving: L’aventua do masacan (da-e Föe de l’Alhambra)
> LEER / LEZE

// H. C. Andersen: A prinçipessa in sciô poîscio
> LEER / LEZE


// G. de Maupassant: A colann-a
> LEER / LEZE

// F. Kafka: Mesaggio inperiale e Picinn-a föa
> LEER / LEZE


// J. L. Borges: Dîsètte haiku
> LEER / LEZE


// G. D. Jones: O gondolê
> LEER / LEZEMás poesía y prosa · Ciù poexia e pröza// M. Crasto: Zéna (in tabarchin)
> LEER / LEZE

// Træ poexie do G. Raffo
> LEER / LEZE
Música, refranes, etc.
 · Muxica, proverbi e de ciù// Refranes de Liguria · Proverbi liguri
> ENTRAR / INTRÂ

// Partituras de música genovesa ·  Spartii de muxica zeneize
"Bella Marinin", canto anònimo zeneize (ar. A. Gazzano)
> ABRIR / ARVÎ

// Letras de canciones ligures · Tèsti de cansoin da Liguria
> ENTRAR / INTRÂ


// Entretenimiento · Demoe
• Tetris in zeneize!
> JUGAR / ZUGÂ

 

EL GENOVÉS

o zeneize

textos

tèsti

fotos

föto

DICCIONARIOS

diçionai zeneixi

EXPRESIONES

parlâ zeneize

NOVEDADES

novitæ